Skip to the content

Wat doet Polaris Assuradeuren voor jou?

Voorheen waren verzekeringsadviseurs hét aanspreekpunt voor alles wat met verzekeren te maken had. Maar het onderhouden van relaties is steeds moeilijker geworden. Verzekeraars zijn gefuseerd tot machtige organisaties en hebben sterk ingezet op digitalisering. Tegenwoordig sluiten klanten hun verzekeringen vaak online en direct bij de verzekeraar af. Maar goed verzekeren blijft mensenwerk. Polaris Assuradeuren is ervan overtuigd dat klanten nog steeds persoonlijk contact, kwalitatief goed advies en een goede kop koffie kunnen waarderen. Klanten willen ontzorgd worden, niet door standaardprocedures, maar door mensen die meedenken en dat vraagt maatwerk. Wij zijn de schakel tussen jouw assurantieadviseur en de verzekeraar.

Wat is een volmachtbedrijf?
Wij als volmachtbedrijf zijn een professionele financiële dienstverlener. Wij werken samen met een aantal verzekeraars. Zij hebben ons een volmacht gegeven waardoor wij bevoegd zijn namens deze verzekeraar op te treden. Dit doen wij door het gehele verzekeringsproces over te nemen; van het afsluiten van de polis, het doorvoeren van wijzigingen in het verzekeringspakket tot en met het afwikkelen van de schade.

Niet wij maar de verzekeraar draagt het financiële risico. Dat is wettelijk zo geregeld. Een volmachtbedrijf heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Wilt je meer weten over de werkzaamheden van een volmachtbedrijf en welke voordelen dit voor jou als klant heeft? Lees dan de brochure van NVGA.

Kwaliteitsgarantie
Polaris Assuradeuren is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA). Wij voldoen aan de normen en regels van de NVGA, waardoor de hoge kwaliteit van onze dienstverlening voor u is gewaarborgd. Zo hanteren wij een procedure conflicterende situaties en beschikken wij over een interne procedure voor het behandelen van klachten. En natuurlijk zijn wij aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Fraude
Voor een goede relatie tussen jou en ons is vertrouwen de basis. Wij gaan er vanuit dat onze klanten de waarheid vertellen. Uit verschillende onderzoeken blijkt helaas dat een kleine groep klanten misbruik maakt van dit vertrouwen. Zij plegen fraude. Uit dezelfde onderzoeken blijkt ook dat veruit de meeste klanten vinden dat we verzekeringsfraude hard moeten aanpakken. Dat is logisch. Want hoe meer fraude er gepleegd wordt, hoe hoger de premie. Dat willen wij graag voorkomen. Daarom hebben wij een fraudebeleid en kijken we bij schadeclaims en verzekeringsaanvragen of deze terecht en juist zijn.

Samenwerking
Polaris Assuradeuren is een samenwerkingsverband tussen Polaris en de bij ons aangesloten kantoren. Met deze kantoren hebben wij dan ook een speciale band. Zij hebben ervoor gekozen om hun adviezen te geven op basis van ongebonden selectieve bemiddeling.

De bij ons aangesloten kantoren hebben geen enkele verplichting om financiële producten bij één of meer financiële instellingen onder te brengen. Zij zijn dus volledig vrij in hun advisering. Wel selecteren ze de producten van verzekeraars waarmee zij zaken doen. Deze selectie maken zij op basis van een groot aantal factoren. Daar valt de hoogte van de premie onder, maar ook de kwaliteit van de polisvoorwaarden en de ervaring hoe de verzekeraar zich opstelt als er schade wordt geclaimd.

Bij gelijkwaardige producten geven zij er de voorkeur aan om de verzekering onder te brengen in één van de volmachten van Polaris Assuradeuren. Op de websites van onze aangesloten kantoren wordt hun werkwijze verder uitgelegd.

Hieronder vind je een overzicht van veelgestelde vragen rondom verzekeringen. Kun je het antwoord op je vraag niet vinden? Neem dan contact op met je adviseur.

De bescherming van uw privacy vinden wij belangrijk. Onze website kunt u bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent en/of zonder ons persoonlijke informatie te verstrekken. Wij vragen pas gegevens als u klant van ons wordt. Hoe wij vanaf dat moment uw gegevens verwerken en beschermen leest u in ons privacybeleid

Fraude gaat altijd ten koste van andere klanten. Wij willen dit natuurlijk zo veel mogelijk voorkomen. Wij gebruiken verschillende manieren om fraude op te sporen en de waarheid te achterhalen. Wij houden ons hierbij aan de geldende wet- en regelgeving. Meer informatie kun je lezen in ons fraudebeleid.

Wat wordt er bedoeld met polisvoorwaarden?

Een verzekering is een contract tussen jou en de verzekeraar. De inhoud van dit contract wordt vastgelegd in de vorm van een polisblad en polisvoorwaarden. Samen heet dit de polis. In de polis vind je informatie over:

  • de premie;
  • eigen risico's;
  • de verzekerde risico's;
  • de uitsluitingen daarop;
  • uw rechten en plichten;
  • de rechten en plichten van de verzekeraar.

Het is een belangrijk document, dus lees het goed door. Heb je vragen?

Je kunt altijd terecht bij uw adviseur.

Zoek via deze link de polisvoorwaarden van jouw verzekering

Betalen van premie
De premie voor een verzekering moet worden betaald, voordat de verzekering ingaat of wordt verlengd. Wij kunnen deze premie van uw bankrekening afschrijven of u maakt de premie zelf over. Dit hangt ervan af welke afspraken wij samen hebben gemaakt. U kunt ook zelf een keuze maken uit de betaaltermijn, per maand of per jaar. Wilt u per maand betalen, dan gaat dat altijd via automatische incasso.

Incasseren van de premie lukt niet
Het kan gebeuren dat u op het moment van onze afschrijving onvoldoende saldo op uw bankrekening hebt staan om de incasso uit te voeren of dat wij niet over jouw juiste bankrekeningnummer (IBAN) beschikken. Wij zullen in dat geval nog een keer proberen om de incasso uit te voeren. Dit is ongeveer een week na onze eerste poging. Lukt het dan nog niet om de premie af te schrijven, dan sturen wij u via uw adviseur een bericht dat u de premie zelf aan ons over moet maken. Lukt het ons regelmatig niet om een premie automatisch te incasseren, dan beëindigen wij de automatische incasso en ontvangt u in het vervolg van ons een nota. U moet vanaf dat moment de premie zelf aan ons overmaken. Als u dit niet tijdig doet, dan volgt de werkwijze, zoals staat opgenomen bij 'U vergeet te betalen'. Betaal je per maand, dan zetten wij de verzekering om naar premiebetaling per jaar.

U vergeet te betalen
Ook kan het gebeuren dat u vergeet om de premie te betalen. U ontvangt van ons altijd eerst een herinnering. In deze herinnering is een termijn opgenomen, waarbinnen u alsnog kunt betalen. Betaalt u dan nog steeds niet, dan wordt de dekking van de verzekering geschorst. Dat betekent dat u nog wel verplicht bent om de premie te betalen, maar dat u geen dekking meer op de verzekering hebt. 

Vervolgens ontvangt u van ons een aanmaning. U krijgt van ons dan nog een laatste kans om de premie te betalen. Doet u dan nog steeds niet binnen de aangegeven termijn, dan kunnen wij de verzekering beëindigen en de incasso overdragen aan ons incassobureau.

Betaalt u de premie alsnog, dan gaat de dekking weer in op de dag nadat wij de premie van u hebben ontvangen.

U kunt niet betalen
Het kan ook voorkomen dat u onvoldoende saldo hebt om de premie te betalen. Neem in dat geval zo snel als mogelijk contact met ons op om een betalingsregeling af te spreken.

Als u problematische schulden hebt, dan is verstandig om dit zo als snel mogelijk aan ons te melden. In dat geval adviseren wij u contact op te nemen met de Schuldhulpverlening van de gemeente waarin u woont.

Als u geen contact met ons opneemt of u komt de afspraken van de betalingsregeling niet na, dan volgt de werkwijze, zoals staat opgenomen bij 'U vergeet te betalen.'

Schade is altijd vervelend. Heb je schade? Neem contact op met jouw adviseur.

Jouw adviseur zal er alles aan doen om het probleem snel en deskundig voor je op te lossen.

Zodra je de schade bij jouw adviseur hebt gemeld, wordt door jouw adviseur de schade bij ons gemeld.
Wij nemen daarna de schade in behandeling en indien nodig vragen wij via jouw adviseur nog aanvullende informatie of documentatie op. Wanneer alle benodigde informatie bij ons binnen is, wordt beoordeeld of de schade onder de dekking van de polisvoorwaarden valt en hoeveel er wordt uitgekeerd. Indien de schade volgens de polis en polisvoorwaarden gedekt is, betalen wij de schade aan jou of de tegenpartij uit, rekening houdend met de door jouw verzekerde dekking en geldende polisvoorwaarden. 

Schade is altijd vervelend. Heb je schade geleden, dan is het fijn dat je een adviseur hebt die je helpt. Bel in geval van nood met de alarmcentrale. Het telefoonnummer staat op de groene kaart. Gaat het niet om een noodgeval? Geef de schade dan zo snel mogelijk door aan jouw adviseur.

Het is verstandig dat je altijd een aanrijdingsformulier in de auto hebt liggen. Heb je een aanrijding gehad met een tegenpartij? Vul samen de voorkant van het aanrijdingsformulier in en onderteken dit beiden. De achterzijde van het aanrijdingsformulier kun je later thuis of samen met jouw adviseur invullen. Zijn er getuigen, noteer dan zo veel mogelijk gegevens. Stuur het ingevulde en ondertekende aanrijdingsformulier zo snel mogelijk naar jouw adviseur, hij gaat er dan meteen mee aan de slag.

Doelgroepen verzekeringsproducten

Wij vinden het belangrijk om duidelijk aan te geven voor welke doelgroepen de aangeboden verzekeringsproducten bestemd zijn. Daarom geven wij graag een overzicht. 

Direct naar doelgroepen van de verzekeringsproducten 

Verzekeringskaarten

Verzekeringskaarten geven per product informatie over de verzekering.

Direct naar alle verzekeringskaarten

Polisvoorwaarden

Per maatschappij de voorwaarden van jouw verzekeringen.

Klik hier voor alle polisvoorwaarden

Klachten

Wij beschikken over een interne procedure voor het behandelen van klachten.

Direct naar onze klachtenpagina

Fraudebeleid

Wij hanteren een fraudebeleid. Dit beleid maakt onderdeel uit van de behandeling van verzekeringsaanvragen en schadeclaims.

Direct naar ons fraudebeleid

Conflicterende situaties

Om de hoge kwaliteit van dienstverlening voor jou te waarborgen, hanteren wij een procedure conflicterende situaties.

Direct naar onze procedure conflicterende situaties