Skip to the content

Wat doet Polaris Assuradeuren voor jou?

Voorheen waren verzekeringsadviseurs hét aanspreekpunt voor alles wat met verzekeren te maken had. Maar het onderhouden van relaties is steeds moeilijker geworden. Verzekeraars zijn gefuseerd tot machtige organisaties en hebben sterk ingezet op digitalisering. Tegenwoordig sluiten klanten hun verzekeringen vaak online en direct bij de verzekeraar af. Maar goed verzekeren blijft mensenwerk. Polaris Assuradeuren is ervan overtuigd dat klanten nog steeds persoonlijk contact, kwalitatief goed advies en een goede kop koffie kunnen waarderen. Klanten willen ontzorgd worden, niet door standaardprocedures, maar door mensen die meedenken en dat vraagt maatwerk. Wij zijn de schakel tussen jouw assurantieadviseur en de verzekeraar.

Wat is een volmachtbedrijf?
Wij als volmachtbedrijf zijn een professionele financiële dienstverlener. Wij werken samen met een aantal verzekeraars. Zij hebben ons een volmacht gegeven waardoor wij bevoegd zijn namens deze verzekeraar op te treden. Dit doen wij door het gehele verzekeringsproces over te nemen; van het afsluiten van de polis, het doorvoeren van wijzigingen in het verzekeringspakket tot en met het afwikkelen van de schade.

Niet wij maar de verzekeraar draagt het financiële risico. Dat is wettelijk zo geregeld. Een volmachtbedrijf heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Wilt je meer weten over de werkzaamheden van een volmachtbedrijf en welke voordelen dit voor jou als klant heeft? Lees dan de brochure van NVGA.

Kwaliteitsgarantie
Polaris Assuradeuren is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA). Wij voldoen aan de normen en regels van de NVGA, waardoor de hoge kwaliteit van onze dienstverlening voor u is gewaarborgd. Zo hanteren wij een procedure conflicterende situaties en beschikken wij over een interne procedure voor het behandelen van klachten. En natuurlijk zijn wij aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Fraude
Voor een goede relatie tussen jou en ons is vertrouwen de basis. Wij gaan er vanuit dat onze klanten de waarheid vertellen. Uit verschillende onderzoeken blijkt helaas dat een kleine groep klanten misbruik maakt van dit vertrouwen. Zij plegen fraude. Uit dezelfde onderzoeken blijkt ook dat veruit de meeste klanten vinden dat we verzekeringsfraude hard moeten aanpakken. Dat is logisch. Want hoe meer fraude er gepleegd wordt, hoe hoger de premie. Dat willen wij graag voorkomen. Daarom hebben wij een fraudebeleid en kijken we bij schadeclaims en verzekeringsaanvragen of deze terecht en juist zijn.

Samenwerking
Polaris Assuradeuren is een samenwerkingsverband tussen Polaris en de bij ons aangesloten kantoren. Met deze kantoren hebben wij dan ook een speciale band. Zij hebben ervoor gekozen om hun adviezen te geven op basis van ongebonden selectieve bemiddeling.

De bij ons aangesloten kantoren hebben geen enkele verplichting om financiële producten bij één of meer financiële instellingen onder te brengen. Zij zijn dus volledig vrij in hun advisering. Wel selecteren ze de producten van verzekeraars waarmee zij zaken doen. Deze selectie maken zij op basis van een groot aantal factoren. Daar valt de hoogte van de premie onder, maar ook de kwaliteit van de polisvoorwaarden en de ervaring hoe de verzekeraar zich opstelt als er schade wordt geclaimd.

Bij gelijkwaardige producten geven zij er de voorkeur aan om de verzekering onder te brengen in één van de volmachten van Polaris Assuradeuren. Op de websites van onze aangesloten kantoren wordt hun werkwijze verder uitgelegd.

Hieronder vind je een overzicht van veelgestelde vragen rondom verzekeringen. Kun je het antwoord op je vraag niet vinden? Neem dan contact op met je adviseur.

De bescherming van uw privacy vinden wij belangrijk. Onze website kunt u bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent en/of zonder ons persoonlijke informatie te verstrekken. Wij vragen pas gegevens als u klant van ons wordt. Hoe wij vanaf dat moment uw gegevens verwerken en beschermen leest u in ons privacybeleid

Fraude gaat altijd ten koste van andere klanten. Wij willen dit natuurlijk zo veel mogelijk voorkomen. Wij gebruiken verschillende manieren om fraude op te sporen en de waarheid te achterhalen. Wij houden ons hierbij aan de geldende wet- en regelgeving. Meer informatie kunt u lezen in ons fraudebeleid.

Wat wordt er bedoeld met polisvoorwaarden?

Een verzekering is een contract tussen u en de verzekeraar. De inhoud van dit contract wordt vastgelegd in de vorm van een polisblad en polisvoorwaarden. Samen heet dit de polis. In de polis vindt u informatie over:

  • de premie
  • eigen risico's
  • de verzekerde risico's
  • de uitsluitingen daarop
  • uw rechten en plichten
  • de rechten en plichten van de verzekeraar

Het is een belangrijk document, dus lees het goed door. Heeft u vragen?

U kunt altijd terecht bij uw adviseur.

Zoek via deze link de polisvoorwaarden van uw verzekering

U geeft aan uw adviseur door dat de gegevens op uw polisblad niet juist zijn. Ook andere wijzigingen geeft u door aan uw adviseur.

Samen met uw adviseur heeft u uw verzekeringspakket samengesteld. Wat het Polaris Particulieren Pakker bijzonder maakt, is dat u verzekeringen van verschillende verzekeringsmaatschappijen kunt onderbrengen in 1 verzekeringspakket. U ontvangt een pakketkorting, afhankelijk van uw productkeuze. De pakketkorting bedraagt 10% op de premie van de verzekering die u afsluit in het Polaris Particulieren pakket. 

Schade is altijd vervelend. Heeft u schade geleden, neem contact op met uw adviseur.

Uw adviseur zal er alles aan doen om het probleem snel en deskundig voor u op te lossen.

Zodra u de schade heeft gemeld bij uw adviseur, wordt door uw adviseur de schade bij ons gemeld.
Wij nemen daarna de schade in behandeling en indien nodig vragen wij via uw adviseur nog aanvullende informatie of documentatie op. Wanneer alle benodigde informatie bij ons binnen is, wordt beoordeeld of de schade onder de dekking van de polisvoorwaarden valt en hoeveel er wordt uitgekeerd. Indien de schade volgens de polis en polisvoorwaarden gedekt is, betalen wij de schade aan u of de tegenpartij uit, rekening houdend met de door u verzekerde dekking en geldende polisvoorwaarden. 

Schade is altijd vervelend. Heeft u schade geleden, dan is het fijn dat u een adviseur heeft die u helpt. Bel ik geval van nood met de alarmcentrale. Het telefoonnummer staat op de groene kaart. Gaat het niet om een noodgeval? Geef de schade dan zo snel mogelijk door aan uw adviseur.

Het is verstandig dat u altijd een aanrijdingsformulier in de auto heeft liggen. Heeft u een aanrijding gehad met een tegenpartij? Vul samen de voorkant van het aanrijdingsformulier in en onderteken dit beiden. De achterzijde van het aanrijdingsformulier kunt u later thuis of samen met uw adviseur invullen. Zijn er getuigen, noteer dan zo veel mogelijk gegevens. Stuur het ingevulde en ondertekende aanrijdingsformulier zo snel mogelijk naar uw adviseur, hij gaat er dan meteen mee aan de slag.

Natuurlijk behouden wij het liefst al onze klanten. Wilt u om welke reden dan ook uw verzekering opzeggen? Benader hiervoor uw adviseur.

Uw adviseur zal u vragen om uw opzegging te bevestigen per e-mail. De meeste verzekeringen kennen een opzegtermijn van één maand, sommige verzekeringen zijn dagelijks opzegbaar. 

Natuurlijk behouden wij het liefst al onze klanten. Wilt u om welke reden dan ook uw verzekering opzeggen? Benader hiervoor uw adviseur.

Uw adviseur zal u vragen om uw opzegging te bevestigen per e-mail. De meeste verzekeringen kennen een opzegtermijn van één maand, sommige verzekeringen zijn dagelijks opzegbaar.  

Vraag bij uw adviseur uw schadevrije jaren op voordat u uw auto- of motorverzekering opzegt. Houdt er rekening mee dat uw opgebouwde positieve schadevrije jaren maximaal 1 jaar geldig blijven. Deze schadevrije jaren worden genoteerd in het landelijk systeem Roy-Data. Alle verzekeringsmaatschappijen kunnen dit systeem inzien.

Doelgroepen verzekeringsproducten

Wij vinden het belangrijk duidelijk aan te geven voor welke doelgroepen de aangeboden verzekeringsproducten bestemd zijn. Daarom geven wij graag een overzicht. 

Direct naar doelgroepen van de verzekeringsproducten 

Verzekeringskaarten

Verzekeringskaarten geven per product informatie over de verzekering.

Direct naar alle verzekeringskaarten

Polisvoorwaarden

Per maatschappij de voorwaarden van jouw verzekeringen.

Klik hier voor alle polisvoorwaarden

Klachten

Wij beschikken over een interne procedure voor het behandelen van klachten.

Direct naar onze klachtenpagina

Fraudebeleid

Wij hanteren een fraudebeleid. Dit beleid maakt onderdeel uit van de behandeling van verzekeringsaanvragen en schadeclaims.

Direct naar ons fraudebeleid

Conflicterende situaties

Om de hoge kwaliteit van dienstverlening voor jou te waarborgen, hanteren wij een procedure conflicterende situaties.

Direct naar onze procedure conflicterende situaties