Skip to the content

Kifid

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

 

Kifid is de afkorting voor het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Consumenten kunnen bij Kifid terecht als zij een klacht hebben over financiële dienstverlening. Kifid behandelt de klacht op een onafhankelijke en onpartijdige wijze. Polaris Assuradeuren is aangesloten bij Kifid onder aansluitnummer 300.016618.

 

Kifid staat voor:

  • Klantvriendelijkheid
  • Professionaliteit
  • Transparantie
  • Uniformiteit
  • Eenduidigheid
  • Kennisdeling

 

Kifid is opgericht op het beslechten van geschillen tussen een consument en een financiële dienstverlener waarop Nederlands recht van toepassing is. Dat gebeurt door bemiddeling door de Ombudsman of door een (bindend) advies van de Geschillencommissie of de Commissie van Beroep. De Ombudsman, de Geschillencommissie en de Commissie van Beroep werken objectief en onafhankelijk. Zij worden ondersteund door secretarissen. Het bestuur van Kifid en de aangesloten dienstverleners hebben geen invloed op de adviezen en beslissingen van Kifid.

 

Daarnaast richt Kifid zich ook op het voorkomen van klachten. Klachten worden geanalyseerd om patronen en trends te ontdekken. Door bijvoorbeeld het geven van lezingen en workshops, wordt aan financiële dienstverleners geleerd hoe zij klachten kunnen voorkomen en de werkwijze kunnen verbeteren. Hierin wordt samengewerkt met het ministerie van Financiën en de Autoriteit Financiële Markten (AFM)

 

Kifid werkt onder vergunning en toezicht van de Minister van Financiën.